Biografie

Jikke is geboren op 05-05-1955, in een gezin waar de normen en waarden vanuit een christelijke geloofsovertuiging alomtegenwoordig waren. De strijd om zich waarlijk uit dit gedachtegoed los te maken, was ook voor Jikke bij tijd en wijle een moeizaam gevecht.
In haar jeugd bezocht ze na een strenge gereformeerde basisschool en de mavo. Dat niveau was in ogen van haar ouders immers voldoende voor een meisje en Jikke's wens om docent Handvaardigheid te worden werd niet gehoord.

Vanwege haar interesse in mensen én creatieve werkvormen koos Jikke na de mavo voor de mbo-opleiding Activiteitenbegeleiding. Met dat diploma op zak werkte Jikke eerst als activiteitenbegeleidster in een psychiatrische inrichting. Ze was getroffen door de toentertijd in de psychiatrie overheersende passiviteit, wat haar na drie jaar deed kiezen voor juist werken in een setting, waarin deelnemers gestimuleerd worden actief aan de maatschappij deel te nemen. Dit leidde tot de overstap van activiteitenbegeleidster naar sociaal-cultureel werkster in een buurthuis. In de avonduren behaalde zij haar hbo-diploma sociaal-cultureel werk. Ze specialiseerde zich in gesprekstechnieken en agogiek.
Met dát hbo-diploma op zak, kon Jikke haar jeugddroom verwezenlijken en - wederom in de avonduren - behaalde zij haar diploma voor Docent Handvaardigheid. Onderwijl werkte ze - als sociaal werkster in afkickcentra, daklozenopvang en jeugdjustitie. Steeds meer ging haar interesse uit naar de individuele mens en gaandeweg ontwikkelde Jikke haar coaching- en trainingsvaardigheden.

Vanaf 1997 werkte zij in leidinggevende functies in jeugdjustitie, vluchtelingenwerk en de maatschappelijke opvang. Ze had de zorg voor de begeleiding van de individuele deskundigheid van medewerkers en de trainingen in verschillende methodieken van teams. In 2004 heeft ze de supervisorenopleiding gevolgd en daarmee werd Jikke geregistreerd supervisor, intervisor en coach. Als docent was ze verbonden aan meerdere hbo- en posthbo-opleidingen.
Door haar behoefte én fascinatie voor 'werken aan jezelf' volgde Jikke - de ene keer als professional en de andere keer vanuit persoonlijke behoeften - vanaf haar 20ste regelmatig workshops en cursussen, waardoor ze kennis opdeed van diverse methodieken en werkvormen. Onder andere: gestalttherapie, creatieve-kunstzinnige therapie, sjamanistische scholing, trainingen creatief - reflectief schrijven, variaties op familieopstellingen, wandelcoaching en SoulCollage.

Vanaf 2006 heeft ze haar eigen bedrijf Animoso. In Animoso kan Jikke al haar ervaringen, talenten, passies en kennis als mens, coach en trainer met elkaar verbinden.
In 2010 verhuisde Jikke mét haar Animoso naar La Palma, het eiland dat haar - sinds 1995 - telkens het gevoel geeft 'thuis te komen en ruimte te ervaren'.

Tijdens de opleiding Docente Handvaardigheid leerde Jikke werken met alle materialen die je je maar kunt bedenken. De opleiding stimuleerde de kunstenares in haar. Vanaf 1991 stond Jikke op kunstmarkten en had tentoonstellingen. Haar vertrek naar La Palma en in de eerste intensieve jaren op La Palma maakte Jikke nauwelijks eigen werk. In 2014 begon het weer te kriebelen en organiseerde ze dat ze begin 2015 een tentoonstelling in Groningen had. Begin 2015 opende Jikke ook samen met 6 mensen een galerie annex workshopruimte, Viento del Norte, in Puntagorda. Vanaf 2015 exposeert ze hier haar werk en geeft hier haar schrijf workshops.

Je kunt Jikke op verschillende plekken volgen, zoals op haar eigen privé facebookpagina , of de facebook pagina van Animoso en dagelijks op instagram. Ook kun je je aanmelden voor haar nieuwsbrief, waarin nieuws over de workshops in Nederland en altijd wel een inspirerend artikel staat. Deze verschijnt ongeveer 6 maal per jaar.

Natuurlijk kun je ook altijd direct contact opnemen met Jikke via haar website en je vragen aan haar stellen!

Aanmelden nieuwsbrief